Všeobecné obchodní podmínky

 1. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídku dílů podle katalogů náhradních dílů motorových vozidel, zejména pro motocyklů.
 2. Uživatel má možnost vytvořit poptávku na náhradní díly, sestávájící z více položek.
 3. Uživatelem vytvořená poptávka je včetně jednotlivých položek poptávky a osobních údajů Uživatele předáná internetovému obchodu moto-prodejna.cz, který bude Uživatele elektronickou poštou informovat o dostupnosti poptáváných náhradních dílů.
 4. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
 5. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
 6. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.
 7. moto-katalog.cz je server provozovaný Janem Knoppem dále jen Provozovatel.

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání služby Serveru je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů.
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro zpracování poptávky uživetele.
 4. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které Server nabízí.